T E Ş K İ L A T   Ş E M A S I

HIZLI ERİŞİM
e-Devlet
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete
Hukuk Bilişim Sistemi
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi
Genel Yönetim Mali İstatistikleri
Maliye SGB-net Sistemi

 
 

DEFTERDAR

 

 

İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ

 
 

DEFTERDAR YARDIMCISI

 
 
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ   MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ   MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ   PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ   DENETİM BİRİMLERİ
 

SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ

 
 
Sağ.Kur. 1 No.lu D.S.S.Say.Müd.   Sağ.Kur. 2 No.lu D.S.S.Say.Müd.   Sağ.Kur. 3 No.lu D.S.S.Say.Müd.   Adnan Menderes Üniv. D.S.S.Say.Müd.       Nazilli Pamuk Arş. Ens. D.S.S. Müd.

 

 

Copyright © 2013 T.C. Maliye Bakanlığı - Aydın Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.. Designed by Raportör/Ercan BOZKURT