Aydın Defterdarlığı Resmi İnternet Sayfasına Hoşgeldiniz.

 

                                                                                                               

   "Devletin her kurumu, ancak güçlü bir Maliye ile yaşar." Atatürk

 

Kurum Duyuruları

  Güncel Duyurular  

HIZLI ERİŞİM
e-Devlet
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete
Hukuk Bilişim Sistemi
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi
Genel Yönetim Mali İstatistikleri
Maliye SGB-net Sistemi

 

 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği 27.11.2014 T.28768 S.R.G

Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No:358) 17.09.2013 T.28768 S.R.G

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ 11.09.2013 T. 28762 S.R.G

Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No:350)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (S.No:357) 07..08.2013 T.28731 S.R.G

Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No:356) 19.06.2013 T.28682 S.R.G

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri Broşürü  için tıklayınız ...

2/B Arazileri ile İlgili Vatandaşlarımıza Yapılan Bilgilendirmelere Ait Görüntüler...

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (R.G.15/01/2013)

  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak Aydın Defterdarlığı Birim Yönergesi ve yine Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem planına göre (KOS 2.4.2) Birimlerimiz Fonksiyonel Teşkilat Şeması ile Görev Dağılımı Çizelgeleri hazırlanmıştır.

    İç Kontrol sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

&

       "Aydın Defterdarlığı Faaliyet Raporu"

                                ulaşmak için tıklayınız.

   

 

 

 

   

 

 

   DİDİM MAVİŞEHİR EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNDE DÖNEMLERE AİT BOŞ DAİRELER

AYDIN DEFTERDARLIĞI DİDİM MAVİŞEHİR EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 2017 YILI  BAŞVURU KOŞULLARI için tıklayınız.

AYDIN DEFTERDARLIĞI DİDİM MAVİŞEHİR EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 2017 YILI MÜRACAAT FORMU için tıklayınız...

AYDIN DEFTERDARLIĞINDAN       

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA

DUYURU için tıklayınız...

YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6745 SAYILI KANUN  için tıklayınız...   2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİNE ulaşmak için tıklayınız... 

KUŞADASI TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMASI   İLANI

2/B HAK SAHİPLERİ SORGULAMA EKRANINA ulaşmak için tıklayınız...

      

 

 

 

 

 

 

 

"Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Önemlidir."

.     İLETİŞİM FORMU        .

 

Teşkilat Şeması
Hizmet Envanterleri
Çeşitli Formlar
Fotoğraf Galerisi
Site Kuralları
Sık Sorulan Sorular
Misyon ve Vizyon

İç Kontrol

Etik Davranış İlkeleri

M.B. ETİK KURULU

Site Sayacı

many styles available
Sayaç Başlangıç Tarihi  : 04/02/2013

AYDIN

Copyright © 2013 T.C. Maliye Bakanlığı - Aydın Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir..