BİLGİ EDİNME SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ...

HIZLI ERİŞİM
e-Devlet
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazete
Hukuk Bilişim Sistemi
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi
Genel Yönetim Mali İstatistikleri
Maliye SGB-net Sistemi


 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Defterdarlığımız bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)

Genelge 2004/12
 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

  Gerçek Kişiler
  Tüzel Kişiler

NOT:
Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin      
(aydindef@maliye.gov.tr)    e-posta adresine yapılabilecektir.

Posta ile yapılacak başvurular için:
Adres : Aydın Defterdarlığı, Personel Müdürlüğü,
Maliye Sokak, Aydın, Türkiye
Tel. No: (0 256) 213 51 30

Faks ile yapılacak başvurular için:
Faks No: (0 256) 212 25 22

 

 

 

Copyright © 2013 T.C. Maliye Bakanlığı - Aydın Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir..